Macaristan Turistik Vize Hakkında

Macaristan Turistik Vize Hakkında

Macaristan Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport

Macaristan Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak pasaportun geçerliliği olabilmesi için sahip olması gereken özellikler; vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik süresi; pasaport verilerinin okunaksız, fotoğrafın net ve tahrip olmamış ve vize etiketinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının olması gerekmektedir.

 • Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu

Macaristan Turistik Schengen Vizesine başvuru için Online Vize Başvuru Formu; Macaristan Konsolosluğu'nun resmi web sitesi üzerinden vize formu indirilmek suretiyle doldurulur. Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu'nun çıktısı alınarak, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde yanıtlanmalıdır. Macaristan Turistik Vizesi müracaatı için belirtilen diğer gerekli evraklarla beraber sunulması önemlidir. Macaristan Turistik vize başvuru formunda verilen bilgiler gerçeği yansıtmalı ve diğer başvuru evraklarındaki bilgilerle çelişkili olmamalıdır.

 • Biyometrik Fotoğraf

Macaristan Turistik Schengen Vizesi için başvuru sahibine ait Biometrik Fotoğraf; 2 adet, 3,5 x 4,5 cm ebatlarında; son 6 ay içinde çekilmiş; arka fonu beyaz ve başvuru sahibinin pasaportunda daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kulllanılmamış olması gerekmektedir.

 • Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler

Macaristan Turistik Schengen Vize müracaatında bulunacak şahsın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan'a seyahat edecek kişinin masraflarının teminatı olacak bakiyenin, kişi/şirket hesabında olmasını şart koşar. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü sunulmalıdır. Banka yetkilisinin ıslak imza ve kaşesi ile birlikte Bankanın imza sirküleri de ekte hazır bulunmalıdır.

 • Macaristan Turistik Vize başvurusunda bulunacak şahsın emekli olması halinde; son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü, şahıs banka hesap dökümü ile birlikte sunulmalıdır.
 • Macaristan Turistik Vizesi için başvuru sahibinin adına tapu ve ek gelirler var olması halinde; Türkiye veya Avrupa'da sahip olduğu gayrimenkullerin resmi belgeler (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri vb) fotokopileri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.
 • Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi

Macaristan Konsolosluğu veya Macaristan Büyükelçiliği'ne Macaristan'a seyahat nedenlerini ve vize talebini bildiren bir Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketin yetkili kişisi tarafından, antetli kağıda, Macaristan Konsolosluğu'na hitaben bir dilekçe hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından imza ve kaşelenmelidir. Dilekçenin içeriği; başvuru sahibinin işyerindeki görevi, maaş bilgisi, seyahatin kim tarafından finanse edileceği, seyahat nedeniyle izinli olduğu tarihler ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt eder şekilde hazırlanmalıdır.

 • Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.
 • Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla Macaristan'a seyahat ediyorsa Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi ile birlikte noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname) ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir.

 • Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi'ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır. Evlenme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmelidir.

Macaristan Vizesi Mesleki Belgeler

Macaristan Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü, İşveren Mektubu ve/veya İzin Yazısı.

 • Kişi Çiftçi ise;

Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

 • Kişi Öğrenci ise;

Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi.

 • Kişi Yabancı Uyruklu Vatandaş ise;

T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir.

 • Kişi Emekli ise;

Emeklilik Kartının önlü-arkalı fotokopisi

Macaristan Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu/sahibi olduğu şirkete ait sunması gereken belgeler

 • Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı/ Faaliyet Belgesi Macaristan Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
 • Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.
 • İmza Sirküleri fotokopisi- Macaristan Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
 • Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Macaristan Turistik Vize başvuru sahibinin Macaristan seyahat tarihlerini içeren ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgileri; gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

Macaristan Konsolosluğu/Elçiliği, vize başvuru sahibinin Macaristan'a turistik seyahatini tur organizasyonu dışında münferit olarak planlanması halinde; otel konaklama bedelinin tümünün ödendiğine dair konfirmasyon belgesini talep etmektedir.

 • Macaristan Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler

Macaristan Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içermeli:

 • Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Macaristan'a seyahat gerçekleştirecek olması halinde; hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.
 • Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde; kişinin Macaristan'da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Macaristan'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

ÖNEMLİ: Macaristan Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin Macaristan seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerinin ziyareti sözkonusu ise; her bir üye ülke için geçerli ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgilerinin paylaşılması gereklidir. Ayrıca bankada bu seyahatin maddi teminatının karşılığı olan bakiyenin ibrazı zorunludur.

 • Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ: Ankara Macaristan Büyükelçiliği / İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Macaristan Turistik Vizesi İle İlgili Uyarılar

 • SGK Hizmet Dökümü: Macaristan Turistik vizesi başvurusunda sunulacak SGK Hizmet Dökümü belgesi (SGK kurumlarından alınmış) orijinal ve barkotlu olmalıdır.
 • Masraf yazısı: Macaristan Turistik Vizesi için başvuruda bulunan kişilerin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılanıyorsa, masrafları karşılayan kişi Macaristan Turistik vizesi ile ilgili masrafların kendisi tarafından karşılandığını Masraf yazısı ile beyan etmelidir. Masrafları karşılayan kişinin çalışma ve gelir evrakları ayrıca dosyaya eklenmesi gerekiyor.
 • Banka hesabı: Macaristan Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişiler banka hesapları ile ilgili belgelerinin orijinallerini ibraz etmelidir.

Macaristan Vizesi Vip İşlem Süresi

Macaristan Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerin acil seyahat etme talebini karşılamak amacıyla uygulanan VIP işlemlerinin süresi Macaristan Konsolosluğu gerek gördüğü takdirde uzayabilmektedir. Macaristan Konsolosluğu'nun, Macaristan Turistik Vizesi için VIP başvuru yapan kişilerle ilgili incelemesi gereken bir durum oluşması durumunda kişinin seyahatine yeterli süre var ise, işlem süresini uzatma hakkına sahiptir.

Ara seyahatler

Macaristan Turistik Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Macaristan Turistik Vize işlemleri devam ettiği süreç içerinde başka bir seyahate gideceklerse, Macaristan vizesi başvurusunda bulundukları esnada ara seyahatlerine dair dilekçe ve ara uçuşu gösterir bilet/rezervasyon belgelerini ibraz etmelidir. İşlemler Macaristan Konsolosluğu'nun inisiyatifinde olduğundan başvuru esnasında ara seyahatlerini beyan etmeyen kişilerin sonradan Macaristan Turistik Vizesi işlemlerine müdahalede bulunma şansı yoktur.

Macaristan Turistik Vize Reddi ve İtiraz

Macaristan Turistik Vizesi başvuruları bazı durumlarda konsolosluk tarafından reddedilmektedir. Macaristan Turistik Vizesi başvurusu reddedilen kişiler, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir. Red kararına itiraz etmek isteyen kişiler, itiraz için gerekli belgeler ile Macarca ya da İngilizce yazılmış itiraz dilekçelerini hazırlayarak konsolosluğa şahsen başvurmalıdır. Macaristan vizesi red kararlarına yönelik itirazlara ilişkin başvurular hafta içi her gün 09:00- 11:00 saatleri arasında yapılabilir.

Macaristan Turistik Vizesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Macaristan turistik vize başvurularında Macaristan Konsolosluğu'ndan randevu almak zorunlu mudur?

Macaristan'a 6 aylık zaman diliminde en fazla 90 gün kalışlı kısa süreli turistik seyahatleriniz için yapacağınız Macaristan Schengen vize başvurunuz için Macaristan Konsolosluğu'ndan randevu almak durumundasınız. Macaristan Konsolosluğu, randevusuz herhangi bir vize başvurusu kabul etmemektedir. Online olarak alınması gereken vize randevusu ile başvuru günü ve saatinde evraklarınız incelenerek işleme alınacaktır. Başvurunuzun işleme alınması için randevu sistemine tabi olacaksınız ve en yakın hangi güne randevu veriliyorsa başvurunuzu o tarihte yapabileceksiniz.

Macaristan vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

Macaristan Schengen turistik vize başvurunuza şahsen gelmeden vize işlemlerinizi yapmak için mevcut pasaportunuz veya varsa eski pasaportlarınızdaki geçmiş vizelerinizi dikkatli biçimde kontrol etmelisiniz. 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren herhangi bir Schengen ülkesine vize başvurusunda bulunup biometrik parmak izi verilerinizi beyan ettiyseniz şahsen gelmenize gerek kalmadan Macaristan Konsolosluğu'nun yetkilendirdiği vize başvuru merkezlerine akredite kurumlar aracılığıyla şahsen gelmeden vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Bununla birlikte Macaristan Konsolosluğu sizden, parmak izi verilerinizi yeniden beyan etmenizi isteyebilir ve sizi yeniden parmak izi ibrazı için çağırabilir.

Macaristan turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

Macaristan Konsolosluğu'na yapılacak turistik Schengen vize başvurularında bütün Schengen ülkelerinin toplandığı biometrik veri sistemine - VIS (Visa Information System)- kayıt için parmak izi verilerinizi ibraz etmeniz gerekmektedir. VIS sistemi ile birlikte parmak izi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Ortak biometrik veri sistemi uygulamasının başlatıldığı 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize başvurusunda bulunan ve vize başvurusu kabul edilen kişilerin vermiş oldukları parmak izi 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. Bu tarihten itibaren herhangi bir Schengen ülkesine başvuru yapıp parmak izi verilerini beyan eden kişilerin istisnai durumlar dışında yeniden ibrazda bulunmaları gerekmeyecektir. Başvurudan önce son Schengen vizelerinizin durumuna bağlı olarak parmak izi verme işlemi yapıp yapmayacağınızı Macaristan Konsolosluğundan teyit etmenizi tavsiye olunur. Parmak iziniz geçerli dahi olsa Macaristan Konsolosluğu sizi parmak izi vermek içi çağırma hakkını saklı tutmaktadır. Kurala riayet etmeyenler vize reddi alabilmektedirler.

Macaristan turistik vizesi kaç günde çıkar?

Macaristan turistik vize başvuruları konsolosluğun çalışma ve randevu yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerde sonuçlanabilir. Macaristan vize başvuruları, konsolosluğun herhangi bir evrak veya mülakat talebinde bulunmaması durumunda başvurudan sonra ortalama 5 ila 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu süreler, Macaristan Konsolosluğu'nun resmi tatil günleri, ek değerlendirme süreleri ve yabancı pasaport sahiplerini kapsamamaktadır. Macaristan vizesi başvurularının seyahatten en fazla 3 ay önce yapılabileceği Konsolosluk kaynaklarında belirtilmektedir. Macaristan seyahatinize 15 günden daha kısa bir süre kaldıysa vizenin çıkışının seyahat tarihine yetişmeme ihtimali dikkate alınarak başvurunun değerlendirme süresi göz önünde bulundurularak yapılması tavsiye olunur.

Macaristan vizesi başvurumu Gaziantep, Antalya veya Edirne'den gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?

Macaristan Konsolosluğu ve Macaristan Büyükelçiliği'ne yapılan turistik Schengen vize başvurularında yetki alanı ayrımı bulunmamaktadır. Vize başvurusunda bulunacak kişi Türkiye'nin hangi ilinde ikamet ederse etsin İstanbul veya Ankara'daki başvuru merkezleri aracılığıyla Macaristan vize başvurusunu gerçekleştirebilir. Gaziantep, Edirne veya Antalya'da ikamet eden ve çalışan kişiler vize başvurularını bulundukları illerden gerçekleştiremezler. Bu başvuruların Macaristan Ankara Büyükelçiliği veya Macaristan İstanbul Başkonsolosluğuna veya akreditasyon sahibi başvuru merkezleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Macaristan vizesi işlemlerinde bölge ayrımı veya görev alanı ayrımı yapılmamaktadır. Bununla birlikte Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, İzmit-Kocaeli, İzmir, Çanakkale illerinde ikamet edenler işlemlerini hızla yapabilmek için Macaristan İstanbul Konsolosluğuna yapabilirler. Muğla, Bodrum, Antalya, Samsun, Rize, Trabzon, Gaziantep, Mersin, Hatay gibi farklı bölgelerde yer alan illerde ikamet eden vatandaşlar başvurularını Macaristan Büyükelçiliği Ankara'ya yapabilmektedirler.

VIP Başvuru ile Macaristan vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

Macaristan vize başvuru işlemlerinizi hızlandırmak ve işlem süresini kısaltmak amacıyla VIP vize başvurusunda bulunmayı tercih edebilirsiniz. Macaristan VIP vize başvurusunda bulunan kişiler ek başvuru bedelleri ödeyerek bu hizmetten yararlanabilirler. Macaristan'a VIP turistik Schengen vize başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları 4 ila 7 işgünü içerisinde sonuçlanmaktadır. Vize işlem süresi Macaristan Konsolosluğu'nun inisiyatifi altında olup VIP başvuru seçeneğini kullanmak vizenin mutlak anlamda onaylanacağı anlamına gelmemektedir. VIP başvurular acilen Macaristan'a seyahat etmesi gereken kişilerin vize işlemlerini hızlı işlem görmesi üzerine de yapılabilmektedir. VIP başvurularda Macaristan vizesi için hazırlanması gereken turistik vize evraklarında herhangi bir değişiklik olmazken, randevu tarihinin başvuru sahibinin seyahat planına uygun bir tarihe alınması değerlendirme süresini kısaltabilmektedir. Ancak vize işlemlerinin değerlendirme ve sonuçlandırmasının tamamen Macaristan Konsolosluğunun yetkisi dahilinde olduğu unutulmamalıdır. Başvuru merkezi veya aracı kurumların vize başvurusunun sonucu hakkında beyanda bulunma hakları hiçbir koşulda bulunmamaktadır.

Macaristan turistik vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?

Macaristan turistik Schengen vize başvurunuzu en erken seyahat tarihinize 90 gün süre kala yapabilirsiniz. Macaristan Konsolosluğu, seyahat tarihinize 90 günden daha fazla bir süre varsa başvuru kabul etmemektedir. Macaristan Schengen vize başvurunuzu konsolosluğun çalışma ve randevu yoğunluğu, ek evrak veya mülakat talep etme ihtimali ile konsolosluk vize işlem süresini göz önünde bulundurarak seyahatinizden en geç 1 ay önce yapmanızda fayda vardır. Vize işlem süreciniz ve seyahat planınızın aksamaması adına yukarıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi önemlidir.

Macaristan turistik vizesi için pasaport geçerlilik süresi ne olmalıdır?

Macaristan'a 90 güne kadarki kısa süreli turistik vize başvurularında mevcut pasaportunuzun planlanan seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği bulunmalıdır. Konsolosluğun dikkatine sunulan belgelerde pasaport geçerlilik süreniz Schengen alanından çıkış tarihinizden sonra en az 3 ay boyunca geçerli olmalıdır. Geçerlilik süresi daha az olan pasaportlarla başvuru yapılamayacağını önemle duyurulur.

Macaristan turistik Schengen vize başvurularında uçak veya konaklama rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düşerse Macaristan Konsolosluğu ret kararı verebilir mi?

Macaristan Konsolosluğu, turistik Schengen vize başvurularında satın alınmış otel ve uçak rezervasyonu şart koşmamaktadır. İptal edilebilir rezervasyonlarınızla vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun konsolosluk aşamasında olduğu süreçte eğer satın alma yapmadıysanız uçak ve otel rezervasyonlarınızın iptal olup olmadığını dikkatli biçimde kontrol etmenizde fayda vardır. Konsolosluk, gerekli gördüğü durumlarda sizi arayıp uçak biletinizi ve rezervasyonlarınızı satın alınmış olarak iletmenizi isteyebilir. Macaristan Konsolosluğu, seyahatinizin amacı ve şartlarını gösteren seyahat planınızın belirsiz olduğunu düşünerek vize başvurunuzu reddedebilir. Bu nedenle başvuru dosyanızın Macaristan Konsolosluğu'nun talep ettiği prosedürlere uygun olarak eksiksiz biçimde hazırlanması ve kontrol edilmesi başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Macaristan vizesi işlemlerinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportum geçerli olur mu?

İsim ve soyisim değişikliği yapan kişiler Macaristan vize başvuru işlemlerinde geçerliliği seyahatin dönüş tarihinden itibaren 3 ay sonrasını kapsayan mevcut pasaportları herhangi bir deformasyona uğramamışsa işlem yapabilmektedirler. Macaristan Konsolosluğu evlenme, boşanma veya başka bir gerekçeyle yapılmış isim ve soyisim değişikliklerini belgelemenizi talep etmektedir. Boşanma durumunda boşanmayı belgeleyen mahkeme kararı ve detaylı tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi, evlenme durumunda ise evlilik cüzdan fotokopinizi ve evliliğinizi gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi başvuru dosyanıza eklemelisiniz.

Macaristan turistik vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?

Macaristan vize başvuru işlem ücreti temel olarak Macaristan Konsolosluğu'na ödenen vize konsolosluk harcı, vize başvuru merkezi servis hizmet bedeli ve 30.000 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası tutarlarını kapsamaktadır.
Macaristan vize başvuru ücreti başvuru merkezinde Euro ve nakit olarak tahsil edilmektedir. Bu tutarlar dışında Macaristan vize başvurunuz için ek hizmet bedelleri de mevcuttur. 12 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinden 60 Euro tutarında vize konsolosluk harcı alınırken 25 Euro vize başvuru merkezi servis bedeli, başvuru formu doldurma hizmeti 20 TL, biometrik fotoğraf çektirme servis bedeli 25 TL, kurye hizmeti 10 Euro, fotokopi ve çıktı alma hizmeti sayfa başı 1 TL, dilekçe kaleme alma hizmeti 2,5 TL, barkodlu SGK 4A hizmet dökümü çıktısı alma hizmet ücreti 5 TL, sistemden vergi levhası ve sicil gazetesi çıktısı alma işlemi 5 TL'dir. Uluslararası seyahat sağlık sigortası ücreti başvuru sahibinin Schengen alanında kalış süresine ve yaşa göre değişiklik göstermektedir.

Bilimsel araştırma kapsamında Macaristan'a seyahat etmek isteyenler, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar tarafından düzenlenen seminerlere katılmak isteyenler, kültürel programlara katılmak isteyen 25 yaş ve 25 yaş altı başvuru sahiplerinden sadece vize ücreti alınmaz. Vize başvuru merkezi servis bedeli bu kişilerden alınmaktadır.Macaristan vize başvurularında 6-12 yaş arası başvuru sahiplerinden konsolosluk vize harcı alınmamakta olup yalnızca 25 Euro vize başvuru merkezi servis hizmet bedeli alınmaktadır. 0-6 yaş arası başvuru sahipleri konsolosluk vize harcı ve başvuru merkezi ücretinden muaftırlar.

Macaristan vize başvurumu daha kolay nasıl yapabilirim?

Macaristan vizesi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususların başında güncel evraklarla Macaristan Konsolosluğunun belirlediği prosedürlere uygun başvuru yapmak gelmektedir. Macaristan vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırmak ve karmaşık vize prosedürünü rahatlatmak için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu sayede vize başvurunuz için izlemeniz gereken yol, randevu alma işlemleri, başvuru dosyanızın düzgün ve eksiksiz biçimde kontrol edilip hazırlanması, başvuru formunuzun doldurulması, şahsi vize talep dilekçenizin yazılması gibi detaylar kolayca çözülebilir. Macaristan Konsolosluğu'nun yetkili kıldığı vize başvuru merkezlerine akredite kurumlar aracılığıyla başvurunuzu yaptığınızda başvuruya şahsen gelmemeniz mümkün olabilmektedir. 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize başvurusunda bulunup parmak izi beyanında bulunan kişilerin başvuru için şahsen gelmelerine gerek yoktur.

Macaristan Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

Macaristan Konsolosluğu, başvuru sahibini gerekli gördüğü durumlarda konsolosluk mülakatına çağırabilir. Macaristan vize başvurunuzun ardından konsolosluk başvuru sahibinin seyahat planı ve amacı konusunda yüzyüze görüşme talep edebilir veya ek evrak talebinde bulunabilir. Bu tarz durumlarda seyahat amacı, seyahat planı ve kişinin mevcut durumuna ilişkin bilgilerin doğru biçimde beyan edilmesi şarttır. Türkiye'de ikamet veya çalışma izniyle bulunan ve Macaristan Schengen vize başvurusunda bulunan yabancı pasaport sahipleri parmak izi merkezinde parmak izi verilerini ibraz etmelerinin ardından konsolosluk mülakatına çağrılırlar. Konsolosluk mülakat tarihi ve saatine ilişkin detaylar başvuru sırasında vize başvuru sahibine bizzat bildirilir. Konsolosluk mülakatları da randevu alınarak gerçekleştirilmelidir.

AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl Macaristan vizesi alır?

Avrupa Birliği (AB) vatandaşı ile evli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet veya çalışma izniyle bulunan yabancı pasaport sahiplerinin Macaristan vize başvurularında mevcut durumlarını beyan eden evraklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Kişi eğer çalışıyorsa veya şirket sahibi ise mevcut durumunu ortaya koyan evraklarını konsolosluğun dikkatine sunmalıdır. Macaristan vize başvurusunda AB vatandaşı eşleri de vize prosedürüne tabidirler. Macaristan vize başvurularında AB vatandaşı ile evli olunduğunun belgelenmesi halinde ücret indirimi sözkonusu olur. Evliliği belgelemek için AB vatandaşı eşin pasaport fotokopisi ve evlilik cüzdanı gerekli olacaktır. Macaristan Konsolosluğu, İngilizce, Macarca veya Türkçe olmayan evlilik cüzdanlarının çevirisinin bu dillere çevirisi gerekmektedir. AB vatandaşı eş eğer Macaristan vatandaşı ise Macaristan evlilik cüzdanı sunulması gerekmektedir.

Vizeyi doğru kullanmak ne demektir? Çek Cumhuriyeti'nde 1 gün Macaristan'da 4 gün kalacak kişi başvurusunu hangi ülkeye yapmalı?

Macaristan Konsolosluğu'ndan almış olduğunuz geçerli Schengen vizenizi doğru kullanmanız Macaristan'a ve diğer Schengen ülkelerine giriş çıkışlarınızın güvenli şekilde gerçekleşmesi ve sonraki vize başvurularınız için kritik öneme sahiptir. Macaristan Schengen vize başvurunuzun onaylanmasının ardından konsolosluğa sunmuş olduğunuz seyahat programına uygun hareket etmeniz sonraki vize başvurularınız açısından önemlidir. Macaristan Konsolosluğu seyahat dönüşünüzden sonra pasaportunuzdaki giriş ve çıkış kaşelerini kontrol etmek isteyebilir veya ülkeye giriş veya çıkışınızı belgelemenizi isteyebilir.

Macaristan Schengen vize başvurunuz sırasında konaklama gün sayınızın en fazla Macaristan'da olmasına dikkat ediniz. Schengen kuralları gereği en fazla konaklanan ülke, seyahat edeceğiniz ülke değilse ilk giriş ülkenizin Macaristan olması durumunda dahi Macaristan vize başvurusunda bulunmanız mümkün olmayacaktır. Macaristan'dan giriş yapıp bir veya birden fazla Schengen ülkesine geçiş yapılması planlanıyorsa Macaristan'daki kalış gün sayınızın seyahat edilecek diğer ülkelerle eşit olması durumunda ise vize başvurunuzu Macaristan Konsolosluğu'na gerçekleştirmeniz herhangi bir engel taşımaz.

Uzun süreli Macaristan turistik vize nasıl alınır?

Macaristan Konsolosluğu'na yapacağınız turistik Schengen vize başvurunuzla ilgili verilecek tüm kararlar ve pasaportunuza basılacak vizenin geçerlilik süresi tamamen konsolosluğun inisiyatifindedir. Vize başvurunuzun sonucuna ilişkin karar ve vizenin çıkış süresiyle ilgili nihai karar konsolosluk tarafından verilecektir. Macaristan turistik Schengen vize başvurunuz sırasında uzun süreli vize talebinizi konsolosluğa hitaben kaleme alacağınız şahsi bir dilekçeyle dile getirebilirsiniz. Bu dilekçenin Türkçe, İngilizce veya Macarca olarak yazılması herhangi bir sorun yaratmaz. Macaristan Konsolosluğu Vize Bölümü Macaristan vize işlemlerinden tek yetkili kurum olarak vizenizin talep ettiğiniz sürede çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir. Eski Schengen vizelerinizin kurallara uygun kullanımı ve ülkeye geri dönüş garantisi veren evrakların organizasyonu uzun süreli vize talebinde bulunulurken önem taşımakla birlikte, hangi durumlarda uzun süreli vize verileceğine dair herhangi bir resmi açıklama Macaristan Konsolosluğu inisiyatifinde yapılmış değildir.

Çok girişli Macaristan Schengen vizesi almak için ne yapılmalıdır?

Macaristan Konsolosluğu'na hitaben uzun süreli vize talebinizi dile getireceğiniz şahsi dilekçenizin yanısıra çoklu giriş ve talep ettiğiniz yıl sayısını Macaristan vize başvuru formuna yazabilirsiniz. Macaristan seyahatinizden hemen sonra başka bir ülkeye seyahat etme planınız olması durumunda kesinleştirilmiş otel konfirmasyonlarınızı ve uçak biletinizi konsolosluğun dikkatine sunarak çok girişli vize talebinde bulunabilirsiniz.

Macaristan Konsolosluğu'ndan vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Macaristan Konsolosluğu'ndan almış olduğunuz Schengen vizenizin seyahat planınıza uygun olup olmadığını kontrol etmeniz Macaristan'a seyahatlerinizde sınır geçişlerinde ve havalimanlarında sorun yaşamamanız adına gereklidir. Macaristan Schengen vizenizin başvuru sırasında beyan ettiğiniz vize başlangıç tarihi ve toplam kalış sürenizi kapsayıp kapsamadığını dikkatlice kontrol ediniz. Eğer Macaristan'a giriş yapmanızın ardından Schengen sınırları dışına çıkış ve bu sınırlardan çıkış planınız varsa vizenizin üzerinde çok girişli (multiple) ibaresi bulunup bulunmadığına emin olmanız gerekecektir.

Macaristan'a giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, otel rezervasyonlarımı yanımda taşımalı mıyım?

Macaristan Schengen vizenizle ülkeye seyahatlerinizde vize başlangıç tarihinizi, vizenizin geçerlilik tarih aralıklarınızı, kalış gün sayınızı aşıp aşmadığınızı ve pasaportunuzun herhangi bir deformasyona uğrayıp uğramadığını kontrol etmelisiniz. Macaristan'a seyahatlerinizde sınır güvenlik polisi ülkeye giriş amacınıza dair sorular yöneltebilir ve ülkedeki kalışınızı belgelemenizi isteyebilir. Bu tarz olası durumlarla karşılama ihtimalinize karşı konaklamanızı gösteren evraklarınızın yanısıra dönüş biletinizi yanınızda bulundurmanız tavsiye olunur.

Macaristan'dan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?

Macaristan turistik Schengen vize başvurunuzun konsolosluk tarafından reddi durumunda itiraz hakkınız saklıdır. Vize ret mektubunun tarafınıza iletildiği günden sonraki günü takiben 8 gün içerisinde bu karara itiraz etme hakkınız vardır. Macaristan vize başvuru sahibi ret kararından sonraki günden itibaren 8 gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda bu hakkını kaybedecektir ve vize reddini peşinen kabul edecektir. İtiraz hakkını kullanmak istemeyen başvuru sahiplerinin yeniden vize başvurusunda bulunmaları için herhangi bir süre kısıtlamaması bulunmamaktadır.

Macaristan Konsolosluğu'ndan vize reddi alırsam ödemiş olduğum harç ve hizmet bedellerinin geri iadesi olur mu?

Macaristan turistik vize başvurunuzun konsolosluk tarafından reddedilmesi durumunda başvuru sırasında ödenen konsolosluk harç ücreti, servis hizmet bedelinin geri ödenmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Macaristan Schengen vize başvuru formunu doldurup ıslak imzanızı attıktan sonra ücretin geri iadesi olmadığını kabul etmiş olursunuz. Bu durum formda da belirtilmektedir. Başvurunuz yaptıktan sonra herhangi bir sebeple çekmek durumda olduğunuzda da vize ücretinin geri iadesi yapılmamaktadır.

Macaristan'a araçla seyahatlerde hangi evrakları hazırlamalıyım?

Macaristan'a araçla yapacağınız turistik seyahatlerde gidiş ve dönüş seyahat planınızı detaylı ve doğru biçimde konsolosluğun dikkatine sunmalısınız. Schengen vize başvurusu için mevcut durumunuzu beyan eden evraklarınızın yanısıra araçla geçiş güzergahınızı ve seyahat edeceğiniz aracın belgelerini başvuru dosyanıza eklemeniz zorunludur. Macaristan'a araçlar seyahatlerde başvuru sahibinin dosyasında seyahat edilen aracın ruhsat fotokopisi, yeni ehliyet fotokopisi ve araç yeşil sigortası bulunmalıdır.

Macaristan'a çocuklarımızla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakatname çıkarması gerekiyor mu?

Macaristan'a anne ve babanın 18 yaş altı çocuk veya çocuklarıyla beraber seyahatlerinde noter onaylı muvafakatname alınması gerekmektedir. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi detaylı olarak başvuru dosyanıza eklemeniz turistik başvurunuz sırasında yeterli olacaktır. Eğer çocuğunuz 18 yaşından büyükse durumuna uygun evraklarla başvuru yapacak olup muvafakaname gerekmemekte olup çocuğunuz eğer öğrenci ise öğrenciler için, çalışan durumundaysa çalışanların hazırlaması gereken evrakları hazırlayarak başvurusunu yapabilmektedir. 18 yaş altındaki çocuklar evraklarını sponsor evrakları ile birlikte sunmalıdırlar.

İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

Macaristan'a turistik vize başvurusunda bulunan ve işinden yeni ayrılmış başvuru sahipleri çalışma geçmişlerini beyan eden barkodlu hizmet dökümlerini beyan etmelidirler. Mevcut durumunuzda çalışmadığınız için şirket evraklarınız gerekli olmayacaktır. Başvuru sırasında tedbir amacıyla bakiyeli ve güncel şahsi banka hesap özetinizi ve çalışma durumunuzu anlatan şahsi vize talep dilekçenizi de konsolosluğa hitaben kaleme almalısınız.

Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

Macaristan turistik vize başvurunuzla ilgili verilecek tüm kararlar Macaristan Konsolosluğu'nun inisiyatifinde olup mevcut durumunuzu belirten evraklarınızın eksiksiz biçimde konsolosluğun dikkatine sunulması gerekmektedir. Macaristan vize başvuru merkezine eksik veya hatalı evrak sunmanız durumunda randevunuz yanabilir veya işlemleriniz aksayabilir.

Bazı evrakları tamamlamam mümkün değil ne yapmalıyım?

Macaristan vize başvurunuz sırasında sunamadığınız veya sunamayacağınız evraklar için konsolosluğa detaylı bir dilekçe sunmanız gerekir. Bu dilekçede talep edilen hangi evrağı neden sunamadığınıza dair açık ve net beyanda bulunmalısınız. Eksik veya hatalı evrak sunulması durumunda vize başvurusuyla ilgili verilecek karar Macaristan Konsolosluğu'nu bağlamamakta olup vize reddi alabilirsiniz. Evraklarınızı tamamlayamama sebebiniz bürokratik nedenlerle ise bu durumu dilekçenizde belirtmeniz varsa eğer alternatif ibraz etmeniz gerekebilmektedir.

Boşanma sebebiyle soyadım değişti ama evliyken aldığım Schengen vizesindeki parmak izim geçerli olur mu?

Macaristan vize başvurusunda bulunan başvuru sahibi evlilik veya boşanma durumunda soyadı değişikli yaşadığı için yeniden parmak izine çağrılır ve önceki vize başvurusunda beyan ettiği parmak izi verileri geçerliliğini yitirir.

Vize sonucu açıklandıktan sonra pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

Geçerliliği devam eden pasaportunuzla yapacağınız Macaristan vize başvurunuzun ardından pasaportunuzu üçüncü şahısların teslim alması bazı şartlara bağlıdır.

Pasaportunuzdaki son Schengen vizenizin üzerinde VIS ibaresi olsa dahi yetki yazısı olmayan 3. kişiler sizin adınıza başvuru yapma yetkisine sahip değildirler. Macaristan vize başvurusunu bir acente aracılığıyla yapmadıysanız pasaportunuzu üçüncü bir şahsın teslim alması için tarafınızca yetki yazısı yazılmış olması gerekmektedir. Pasaportunuzu bir yakınınız veya beraber seyahat ettiğiniz arkadaşınız teslim alacaksa ıslak imzanızın bulunduğu yetki yazısının altına kimlik fotokopiniz eklenmelidir.
Pasaportunuz beraber vize başvurusunda bulunduğunuz kişiye de teslim edilebilir. Eğer bir acente aracılığıyla vize başvurusu yaptıysanız vize işleminizin sonuçlanmasının ardından pasaportunuzu Macaristan vize başvuru merkezinden acentenizin yetkili resmi temsilcisi teslim alabilir.

Geçerli Schengen vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi? Parmak izimi yeniden ibraz etmeli miyim?

Schengen yönetmeliğinin kayıp pasaport konusunda belirlediği kurallar son derece nettir. Pasaportunuz her ne sebeple kaybolmuş olursa olsun kayıp durumunda içindeki geçerli Schengen vizeleri geçersiz hale gelir. Bu durumda yeni bir vize başvuru yapmanız gerekmektedir. Yeni vize başvurusunda parmak izinizi ibraz etmeniz de gerekmektedir. Kayıp pasaport durumunda geçerli vizeni olsa dahi bütün vize işlemlerinin başından itibaren doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Yeni pasaport çıkartma işleminde vermiş olduğunuz parmak izinin Schengen vize başvurusunda talep edilen parmak izi verme koşulu ile bir ilgisi bulunmamakta olup her iki işlem birbirinden bağımsızdır.

Vize reddi durumunda, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?

Macaristan Konsolosluğundan vize reddi aldıysanız bir sonraki başvurunuzda parmak izinizi yeniden ibraz etmeniz gerekmektedir. Parmak izi verdiğinize dair ibare eğer vizeniz onaylanırsa vize etiketi üstünde VIS ibaresi ile görüncektir. Vize onayı olmadığından buna dair herhangi bir işlem istinasi durumlar haricinde pasaporta yansımamaktadır bu da geçerli parmak izinizin olmadığı anlamı taşımaktadır. Burada verilen bilgiler Konsolosluk kaynaklarının takibi sonucunda güncellenebilmekte olup, bilgilerin ihtiyaç duyulduğu durumlarda Macaristan Konsolosluğundan teyit edilmesi önemle tavsiye olunur.