Macaristan Aile Ziyareti Vizesi

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurularında kullanılan pasaportun geçerlilik koşulları; vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik süresi; pasaport verilerinin okunaksız, fotoğrafın net ve tahrip olmamış ve vize etiketinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının olması gerekmektedir.

 • Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusu için doldurulması gereken başvuru formu; online olarak site üzerinden vize formu indirilmek suretiyle doldurulur. Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulan Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu'nun çıktısı alınarak, başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatı için istenilen evraklarla, formda beyan edilen bilgilerin birbirini desteklemesi önemlidir.

 • Biometrik Fotoğraf

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vizesi için başvuru sahibine ait fotoğraf; 2 adet, 3,5 x 4 cm ebatlarında; son 6 ay içinde çekilmiş; arka fonu beyaz ve başvuru sahibinin pasaportunda daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kulllanılmamış olması gerekmektedir.

 • Macaristan Aile /Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

Macaristan Konsolosluğu'na, Macaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişinin şahsen vize talebini belirten dilekçe; Macaristan Konsolosluğu'na hitaben, planlanan Macaristan seyahatinin sebebini detaylı açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

Macaristan Konsolosluğu'na, Macaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişi Çalışan ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, yazılmış İşveren Yazısı; - çalışanın görevi, göreve başlangıç tarihi, iş iletişim bilgileri, seyahat tarihi, seyahatin kim tarafından finanse edileceği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içermeli; imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.

Macaristan Konsolosluğu'na, Macaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe yazılmalıdır. İmzalı ve kaşeli.

Macaristan Konsolosluğu'na, Macaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe hazırlanmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumunu belgeleyen evraklar, dilekçeye eklenmelidir. Ebeveynin pasaport fotokopisi ile birlikte.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla Macaristan'a seyahat ediyorsa; Seyahat İzin Dilekçesi ile birlikte velinin noter tasdikli Velayet Hakkı Belgesi'nin sunulması gerekmektedir. Ebeveyninden noter tasdikli orijinal- Muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir) .

Macaristan Konsolosluğu'na, Macaristan Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi'ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır. Sponsorun pasaport fotokopisi ile birlikte.

 • Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Macaristan seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde; bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

 • Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi adına düzenlenmiş Davetiye; Macaristan Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu (BAH) tarafından verilen orijinal resmi davetiye mektubu olmalıdır.

Davetiyeye ek olarak; Macaristan'a davet eden kişiye ait; Kimlik Kartı ve Pasaport fotokopileri eklenmelidir.

 • Finansal Durumu Gösteren Belgeler

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan'a seyahat edecek kişinin masraflarının teminatı olacak bakiyeyi, şahıs ya da şirket hesabında görülmesini ister. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü sunulmalıdır. Banka yetkilisinin ıslak imza ve kaşesi ile birlikte Bankanın imza sirküleri de ekte hazır bulunmalıdır.

 • Başvuru sahibi adına kredi kartının limitini gösteren orijinal belge

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatı yapan çalışan kişinin son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunacak şahsın emekli olması halinde; son emekli maaşının bakiyesini gösteren belge, emekli adına kredi kartı fotokopisi ve kartın limitini gösteren orijinal belge sunulmalıdır.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibinin adına taşınmaz mal varlığı olması halinde; Türkiye veya Avrupa'da sahip olduğu gayrimenkullerin resmi belgelerin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri vb) fotokopileri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

 • İş/Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin Kurum/Şirkete bağlılığını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunan kişi yabancı uyruklu vatandaş ise; T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunan kişi Emekli ise; Emeklilik Kartının önlü-arkalı fotokopisi.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunan kişi Öğrenci ise; Öğrenci Belgesi aslı.

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti vize başvurusu yapan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Macaristan Aile/Akraba Ziyareti Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu/sahibi olduğu şirkete ait sunması gereken belgeler

 • Faaliyet Belgesi ilk schengen vize başvurusu ise; son 6 ay içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
 • Şirketin Vergi Levhası - son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi - Macaristan aile/arkadaş ziyareti vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.
 • İmza Sirküleri- Macaristan aile/arkadaş ziyareti schengen vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
 • Seyahat Planını Destekleyen Belgeler: Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibinin Macaristan seyahat tarihlerini içeren ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgileri; gidiş/dönüş uçak-tren bileti rezervasyonu. Konfirme edilmiş otel rezervasyonu (eğer davet eden kişide konaklanmaması durumunda). Özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ: Ankara Macaristan Büyükelçiliği / İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi ile ilgili Uyarılar

SGK Hizmet Dökümü: Macaristan Konsolosluğu, Macaristan Aile Ziyareti vizesi başvurusunda sunulacak SGK Hizmet Dökümü belgelerinin (SGK kurumlarından alınmış) orijinal ve barkotlu olmasını talep etmektedir. Masraf yazısı: Macaristan Aile Ziyareti Vizesi için başvuruda bulunan kişilerin seyahat masraflarını başka bir kişi karşılayacak ise, masrafları karşılayan kişi Macaristan Aile Ziyareti vizesi ile ilgili masrafların kendisi tarafından karşılanacağını beyan eden Masraf yazısı sunmalıdır. Masrafları karşılayan kişinin çalışma ve gelir evrakları dosyaya eklenmelidir. Banka Hesabı: Macaristan Konsolosluğu, Macaristan Aile Ziyareti vizesi başvurusunda bulunan kişilerin banka hesapları ile ilgili belgelerin orijinallerini ibraz etmesini talep etmektedir.

Macaristan Vizesi Vip İşlem Süresi

Macaristan Aile Ziyareti vizesi başvurusunda bulunan kişilerin acil seyahat etme talebini karşılamak amacıyla uygulanan VIP işlemlerinin süresi Macaristan Konsolosluğu'nun ayrıntılı inceleme yapma ihtiyacı duyması durumunda uzayabilmektedir. Macaristan Aile Ziyareti Vizesi için VIP başvuru yapan kişilerle ilgili incelemesi gereken bir durum oluştuğunda kişinin seyahatine yeterli süre var ise, işlem süresi konsolosluk tarafından uzatılabilir.

Ara Seyahatler

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Macaristan Aile Ziyareti Vize işlemleri devam ettiği süreç içerinde başka bir seyahate gideceklerse, Macaristan vizesi başvurusunda bulundukları esnada ara seyahatlerine dair dilekçe ve ara uçuşu gösterir bilet/rezervasyon belgelerini sunmalıdır. İşlemler Macaristan Konsolosluğu'nun insiyatifinde olduğundan başvuru esnasında ara seyahatlerini beyan etmeyen kişiler sonradan Macaristan Aile Ziyareti Vizesi işlemlerine müdahalede bulunamamaktadır.

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi Red ve İtiraz

Macaristan Konsolosluğu bazı durumlarda Macaristan Aile Ziyareti Vizesi başvurularını reddetmektedir. Macaristan Aile Ziyareti Vizesi başvurusu reddedilen kişiler, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir. Red kararına itiraz etmek isteyen kişiler, itiraz için gerekli belgeler ile Macarca ya da İngilizce yazılmış itiraz dilekçelerini hazırlayarak konsolosluğa şahsen başvurmalıdır. Macaristan vizesi red kararlarına yönelik itirazlara ilişkin başvurular hafta içi her gün 09:00- 11:00 saatleri arasında yapılabilir.

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Macaristan aile ziyareti vizesi için nasıl bir dilekçe gerekir?

Macaristan aile ziyareti vizesi için Macaristan'daki aile ferdinin başvuruda bulunacak kişinin adını ve soyadını, seyahat amacını ve seyahat süresini belirttiği ve kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı bir dilekçe vermelidir.

Macaristan aile ziyareti vizesi için dilekçe Türkçe olarak yazılabilir mi?

Evet yazılabilir, yine de bu bilgiyi Macaristan Konsolosluğundan da temin etmenizde fayda vardır.

Macaristan aile ziyareti vizesi ile ailemle uzun süreli yaşayabilir miyim?

Macaristan aile ziyareti vizesi kısa süreli bir vizedir. Bu sebeple aile ziyareti vizesi, Macaristan'da ailenizle birlikte 90 günden fazla olarak uzun sürede birlikte olmanız için yeterli değildir.

Macaristan aile ziyareti vizesinin geçerlilik süresi nedir?

Macaristan aile ziyareti vizesinin geçerlilik süresi 90 günü aşmayan süreler için verilmekte olup, bu kısa süreler değişebilmektedir. Konsolosluğun size aile ziyareti vizesini vermesi durumunda vize için belirleyeceği geçerlilik süresi planladığınız seyahat süresi ve maddi durumunuz gibi kriterlere bağlıdır.

Macaristan vize başvurusu sonrası ret aldım, yeniden başvuru yapabilir miyim?

Macaristan vize başvurusu sonrası ret alırsanız yeniden başvuru yapabilirsiniz. Ancak, başvuru sonrası yeniden ret cevabı da alabilirisiniz. Konsoloslukça sizden istenen evrakları eksiksiz olarak getirmeye çalışınız.

Macaristan aile ziyareti vizesi için fotoğraf nasıl olmalıdır?

Macaristan aile ziyareti vizesi için fotoğrafınızı biyometrik olmalı, 35x45mm ölçülerinde olmalı, arka fonu beyaz olmalı ve son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Macaristan aile ziyareti vizesi ile ailece turistik seyahat edebilir miyiz?

Evet, Macaristan aile ziyareti vizesi ile ailenizle birlikte Macaristan ve diğer Schengen ülkelerine turistik seyahat edebilirsiniz.

Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com'a ait görünüyor. Macaristan Konsolosluğu'nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

macaristankonsoloslugu.com web sitesinde yer alan bilgiler resmi olmayıp, bu web sitesi konsolosluk veya büyükelçiliğin resmi sitesi değildir. Bu site vize çalışanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak insanlara faydalı olması için hazırlanmıştır. Knight SP farklı alan adlarını Google optimizasyonu metodları ile alan bir şirket olup bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile çeşitli sektörlerde bulunan şirketler için reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. Bu sitede yanlış bilgiler fark ettiğinizde bunların bildirimi veya güncellenmesi için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız.

Macaristan aile ziyareti vizesi için seyahat sağlık sigortası gerekmekte midir?

Evet, Macaristan aile ziyareti vizesi için seyahat sağlık sigortası gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro teminat tutarında olmalı hem bütün Schengen bölgesini hem de bütün seyahat süresini kapsamalıdır.

Macaristan aile ziyareti vizesi ücreti nedir?

Macaristan aile ziyareti vizesi ücreti her zaman aynı kalmayıp belirli sürelerde güncellenebilmektedir. Bu sebeple, aile ziyareti vizesi için bilgiyi vize başvuru tarihine yakın bir tarihte almanız önerilir.