Macaristan Konsolosluk & Schengen Vize

Macaristan Konsolosluk & Schengen Vize

Macaristan'a seyahat etmeyi planlayan Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkeye giriş yapabilmek için Macaristan vizesi başvurusu yapmak zorundadırlar. Macaristan Devleti Schengen Bölgesine üye ülkeler arasında yer almaktadır. Macaristan'a seyahat etmek isteyen kişilerin pasaportunda geçerli Schengen vizesi bulunuyorsa bu kişiler Macaristan vizesi işlemlerinden Schengen vizelerinin geçerliliği süresince muaf tutulmaktadırlar. T

ürkiye Cumhuriyeti Hususi (Yeşil) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport veya Hizmet (Gri) Pasaportu hamili kişiler, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Macaristan vizesi işlemlerine tabi değildirler. Macaristan Konsolosluğu, kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatlere ilişkin Macaristan vizesi başvurularını doğrudan kabul etmemektedir. Kısa süreli Macaristan Vizesi başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvurularını konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurumlara ve Vize Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilmektedir.

90 günü aşan uzun süreli konaklama gerektiren (öğrenci, aile birleşimi, oturum vb.) Macaristan vizelerine başvuru yapması gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturum izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları Macaristan vizesi başvurularını Macaristan Konsolosluğuna veya Macaristan Büyükelçiliğine doğrudan yapmak zorundadırlar.

Macaristan Vizesi İşlemleri

Macaristan, Schengen Bölgesi'ne üye bir ülkedir. Bu sebeple Macaristan'a kısa süreli (90 güne kadar) seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Macaristan Schengen vizesi için başvuru gerçekleştirmelidir. Schengen Bölgesi, Avrupa Birliği (AB)'ne üye ülkeler arasında imzalanan ve 1995'te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ile oluşmuştur. Bu sözleşme uyarınca sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında bir iç sınır oluşturulmuştur. Bununla birlikte Schengen Bölgesi'ne üye ülkeler arasında taraf ülkelerin vatandaşlarına vize uygulanmazken, bölge dışındaki ülkelere karşı da ortak uygulamalar yürürlüğe girmiştir. Schengen Bölgesi toplamda 26 ülkeyi kapsamaktadır.

Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dır. İsviçre, İzlanda ve Norveç de AB üyesi olmadıkları özel bir anlaşma ile Schengen üyesi olmuştur. Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin vizesine sahip olan kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları ülkeden başlatmak koşuluyla, Schengen üyesi diğer ülkelere de bu vize ile seyahat edebilmektedir.

Macaristan Vize Çeşitleri

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan vizesi çeşitlerini Macaristan'a yapılacak olan seyahatin amacına ve süresine göre temel olarak iki gruba ayırmaktadır.

Ulusal (Uzun süreli) Macaristan Vizesi: Uzun süreli Macaristan vizesi Schengen vizesi değildir. 90 günü aşan ikamet hakkı tanıyan bu vize eğitim, çalışma, oturum gibi durumlarda başvurulması gereken Macaristan vizesidir.
Macaristan Schengen vizesi: Macaristan Schengen vizesi 'A' tipi ve 'C' tipi olarak ikiye ayrılır.

Macaristan A' Tipi Schengen Havalimanı Transit Vizesi: Başka bir ülkeye gerçekleştirecekleri seyahatlerinde Macaristan'dan transit olarak geçmesi gereken Macaristan vizesi tipidir. Macaristan transit vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmamaktadır.

Macaristan C' tipi Schengen vizesi: 90 güne kadar konaklamayı mümkün kılan Macaristan vizesidir. Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili vatandaşları pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunmuyorsa Macaristan Schengen vizesine başvuru yapmak zorundadırlar. Bu vize tüm Schengen alanında geçerlidir.

Macaristan vizesi, ülkeye yapılacak seyahatin amacına bağlı olarak aşağıda belirtildiği gibi kategorilere ayrılmaktadır. Macaristan vizesi başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacına uygun evrak ibraz etmeleri talep edilmektedir. Dolayısıyla Macaristan vizesi başvurusunda bulunan kişiler gerçekleştirecekleri Macaristan seyahatinin amacına uygun Macaristan vizesi türüne başvuru yapmalıdır. Seyahat amacına göre Macaristan vizesi türleri aşağıda belirtildiği gibi kategorilere ayrılmaktadır.

 • Macaristan Turistik Vize
 • Macaristan Ticari Vize
 • Macaristan Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesi
 • Macaristan Kültürel Amaçlı Vize
 • Macaristan Erasmus Vizesi
 • Macaristan Transit Vize
 • Macaristan Resmi Amaçlı Vize
 • Macaristan Sağlık Sebepli Vize
 • Macaristan Sportif Amaçlı Vize
 • Macaristan AB Vatandaşı İle Evli Kişiler İçin Vize
 • Macaristan Şoför Vizesi

Macaristan Vizesi Başvuru İşlemleri

Macaristan'a seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatleri için gerekli olan vize başvurularını konsolosluğa direkt olarak yapması mümkün değildir. Kısa süreli Macaristan vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin başvurularını, Macaristan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapmaları gerekmektedir.

Uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.) Macaristan vizesine başvuracak kişileri ise vize başvurularını doğrudan Macaristan Konsolosluğu'na ya da Macaristan Büyükelçiliği'ne yapmalıdır.

Macaristan Vizesi Biyometri İşlemi

Macaristan vizesi için müracaat eden kişiler, vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) aracılığı ile parmak izi taraması yaptırmak zorundadırlar. İlk kez 2011 yılının Ekim ayında Afrika'da uygulana ve sonrasında dünya genelinde yaygınlaşan biyometri işlemi, 2014 yılının Eylül ayından bu yana Yunanistan, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya gibi birçok ülkenin vize başvurularında uygulanmaktadır.

Macaristan vizesi biyometri işlemi dijital bir parmak tarayıcı aracılığı ile ellerde bulunan tüm parmakların izinin alınması şeklinde uygulanır. Bu işlem gizlilik yasası çerçevesinde yapılmaktadır.

Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve onlarla birlikte seyahat eden eşleri, üye ülkelerin hükümetlerinin veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettiği ülkelerin delegeleri parmak izi taramasından muaf tutulurlar.
Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerine gerçekleştirdikleri seyahatlerde biyometri işlemi yaptırmak zorunda değillerdir.

Macaristan Konsolosluğu 12 yaşından küçük çocukları biyometri işlemine tabi tutmaz.

Parmak izi işleminin uygulanmasına olanak tanımayan herhangi bir fiziki problemi bulunan kişiler biyometri işlemine tabi tutulmazlar. Bu şekilde yaşanan engel durumlarında 10 parmaktan daha az sayıdaki parmağın izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibini engelin ortadan kalkmasından sonra yapacağı ilk vize başvurusunda parmak izi taraması yaptırma mecburiyeti vardır.
Macaristan vizesi başvurusunda bulunan kişiler, biyometri işlemleri esnasında parmaklarında kesik, hasar ya da süs amacıyla yakılan kına bulunmamasına dikkat etmelidir. Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumdaki kişiler engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmek zorundadırlar.

Macaristan Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Macaristan vizesi başvurularında talep edilen evraklar yapılacak seyahatin amacına göre farklılık göstermektedir. Ancak öncelikle dikkat edilmesi gereken şey Macaristan vizesi başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurularak sunulmasıdır. Macaristan vizesi başvurularında ibraz edilmesi gereken evraklar genel olarak yapılacak seyahatin amacını, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını ve başvuru sahibinin Türkiye'ye dönme durumunu gösterir belgelerdir. Macaristan vizesi için talep edilen evraklar, diğer Schengen ülkeleri tarafından da vize başvurusunda sunulması gereken evraklarla büyük oranda aynıdır. Macaristan Schengen vizesi için ibraz edilen belgeler Türkçe ve İngilizce dillerinde olmalıdır.

Macaristan Vizesi Ücreti

Macaristan Schengen vizesi, havalimanı transit vizesi başvurularında ibraz edilen vize ücreti diğer Schengen ülkeleri tarafından talep edilen vize harç bedeli ile benzerdir. Macaristan vizesi işlemleri için talep edilen bu ücret yalnızca Macaristan vizesi harç bedelidir. Biyometri işlemi, aracı kurumların hizmet bedelleri, kargo masrafı gibi ödemeler bu ücrete dahil değildir. AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) vatandaşlarının aile fertleri, 12 yaşından gün almamış, kendi pasaportuyla seyahat eden çocuklar gibi gruplar Macaristan vizesi harç bedeli ödemek zorunda değildir.

Macaristan Vizesi İşlem Süresi

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan vizesi işlemlerini, evraklarla ilgili herhangi bir eksiklik yaşanmadığı ve / veya vize başvurusu resmi tatil (yılbaşı, bayram, paskalya) günlerine denk gelmediği takdirde 7 iş günü içerisinde sonuçlandırmaktadır. Macaristan'a seyahat etmek isteyen kişiler, seyahat planlarının aksamaması için Macaristan vizesi başvurularını seyahat tarihinden 30 gün önce yapmalıdır. Macaristan vizesi başvurularını Türkiye'den yapan Afganistan, Bangladeş, Filistin, Güney-Sudan, Kongo, Kuzey-Kore, Libya, Mali, Moritanya, Nijer, Ruanda, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşları ile vatansız ve mülteciler Macaristan Konsolosluğu yetkilileri tarafından mülakata tabi tutulmaktadır.

Bu kişilerin mülakatları yalnızca Çarşamba günleri ve randevu ile yapılmakta olup, vize işlemleri 15 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak bu işlem süresi Macaristan Konsolosluğu tarafından gerekli görülen durumlarda uzayabilir. Cezayir, Fas, Irak, Iran, Kamerun, Lübnan, Mısır, Nijerya, Pakistan, TunusÜrdün ve Vietnam vatandaşları ise Türkiye'den yapacakları Macaristan Vizesi başvurularında yukarıdaki üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olan kurallara tabi tutulmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti oturum izni sahibi olmak zorundadır.

Macaristan Vizesi Başvurusuna İlişkin Önemli Hususlar

Macaristan ile Estonya, Slovenya, Norveç ve Portekiz arasında ortak vize merkezi anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmaya göre; Estonya'ya, Slovenya'ya, Norveç'e ve Portekiz'e seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurularını Macaristan Konsolosluğu vasıtası ile yapabilmektedir.

Macaristan vize işlemlerinde kullanılacak pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Aksi durumda vize için müracaat eden kişiler pasaportlarını yenilemelidir.
Resmi tatiller vize işlemlerinin neticelendirilmesini etkileyeceği için seyahat planlarında aksamalara neden olabildiğinden, Macaristan Konsolosluğu'na vize başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvurusunun Macaristan ve Türkiye resmi tatillerine (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) denk gelip gelmediğine dikkat etmelidir

18 yaşından küçük (Reşit olmayan) kişiler vize başvurularını ebeveynleri, yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini beyan eden noter tasdikli belge ile yapmalıdır.
Macaristan vize başvurusuyla ilgili herhangi bir durumda başvuru sahibi Macaristan Konsolosluğu tarafından ek görüşmeye çağırılabilir.

Macaristan Vizesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Macaristan vize istiyor mu?

Macaristan umuma mahsus pasaporta sahip olan Türk vatandaşlarından vize istemektedir. Resmi pasaporta sahip olan vatadaşlar ise yapılacak seyahatlerin 180 gün içinde 90 günü aşmaması halinde vizeden muaf olup süreyi aşan seyahatlerde vize alması gerekmektedir.

Macaristan vizesi için gerekli evraklar nelerdir?

Macaristan vizesi için gereken evraklar başvuracağınız vizenin türüne göre değişmektedir. Bu sebeple seyahat amacınıza uygun olan vize türü için gerekli evraklar hakkında bilgi edinmelisiniz.

Macaristan vizesi kaç günde çıkar?

Macaristan vizesinin çıkış süresi başvurduğunuz vizenin türüne, durumunuza ve başvuru tarihinize göre değişmektedir. Macaristan Konsolosluğunun yoğun olması ve ek evrak istemesi gibi özel durum olması halinde vize çıkış süresi olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Başvuracağınız Macaristan vize türü için Ekspres uygulama varsa ve Ekspres uygulamayı seçmeniz halinde de vize işlem süresi kısa sürede sonuçlanarak vize işlem süresi etkilenmektedir.

Macaristan vizesi için randevu gerekiyor mu?

Evet, Macaristan vizesi için randevu gerekmektedir. Randevu tarihini belirleyen Macaristan Konsolosluğu olup, bu tarihte konsoloslukta olmanız gerekmektedir.

Macaristan vizesi için fotoğraf ölçüsü nedir?

Macaristan vizesi için istenen fotoğraf 35x45mm ölçülerinde biyometrik olmalıdır. Fotoğrafın güncel ve beyaz fon üzeri de olmalıdır.

Gaziantep'te ikamet eden kişiler için Macaristan vizesi için nereye başvurulmalıdır?

Gaziantep'te ikamet eden kişilerin vize işlemleri Macaristan Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılmakta olup Macaristan Ankara Büyükelçiliği başvurulması gereken kurumdur.

Macaristan vizesi için parmak izi gerekiyor mu?

Evet, Macaristan vizesi için parmak izi işlemi gerekmektedir. 12 yaşından küçük çocukların ve 25 Eylül 2014 tarihinden sonra Schengen vizesi almış kişilerin ise parmak izi almasına gerek yoktur. Yine de bu bilgiyi teyit etmek için konsoloslukla irtibata geçiniz.

Macaristan vizesi ile Prag'a gidebilir miyim?

Prag, Çek Cumhuriyeti'nde bulunup bu ülke Macaristan ile birlikte Schengen alanına dahildir. Dolayısıyla Macaristan vizesi ile Prag'a gidebilirsiniz.

Macaristan vizesi hangi ülkelerde geçerlidir?

Macaristan vizesi Schengen vizesi olup Schengen alanına dahil olan ülkeler için geçerlidir. Macaristan vizesi Schengen alanına üye olmayan Avrupa Birliği ülkeleri'ni içermemekte olup, bu ülkelere vizesiz seyahat hakkı bu ülkelerin yasaları tarafından belirlenmektedir.

Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com'a ait görünüyor. Macaristan Konsolosluğu'nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

www.macaristankonsoloslugu.com web sitesi konsoslosluk veya büyükelçiliğin resmi web sitesi olmayıp içerdiği bilgiler de resmi olmamaktadır. Bu web sitesi vize çalışanlarının birikimlerinden yola çıkarak insanlara faydalı olması için hazırlanmıştır. Knight SP ise farklı alan adlarında bilgiler yayınlayarak turizm, danışma gibi şirketler için reklam verip stratejik ortaklık yapan bir şirket olup, bu alan adlarını da Google optimizasyon yöntemlerini kullanarak edinmektedir. Bu web sitesinde fark ettiğiniz yanlış bilgileri güncellemek veya bildirmek için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız.