Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan seyahat sağlık sigortası Macaristan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının vize başvurularında gereklilikler arasında yer alır. Macaristan, Schengen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple kişinin Macaristan vizesi ve Macaristan seyahat sigortası diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacaktır. Seyahat sigortası hakkında muhakkak bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Macaristan seyahatlerinde umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurularında seyahat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru günü, kişinin diğer başvuru evrakları ile adına düzenlenmiş poliçenin hazır olarak bulunması gerekmektedir.

Seyahat sağlık sigortası düzenlenirken konsolosluk tarafından belirlenen evrak listesi göz önünde bulundurulmalıdır. Sigortanın, bu gereklilikler ve ölçütler doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Seyahat sigortası olmadan başvuru yapan kişilerin başvurusu geçersiz sayılmaktadır. Aynı şekilde poliçe konsolosluk gerekliliklerini taşımıyorsa, tıpkı eksik evrakla başvuran kişi gibi, kişinin başvurusu geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple seyahat sağlık sigortası yapılırken, Macaristan Konsolosluğu'nun güncel olarak belirtmiş olduğu evrak listesinde yer alan seyahat sağlık sigortası şartlarının incelenmesi gerekmektedir. Macaristan ve diğer tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

Macaristan Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan seyahat sağlık sigortası ile Macaristan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası pek çok açıdan benzerlik gösteren sigorta türleridir. Yukarıda bahsedilen sigorta türü, Macaristan'a seyahat edecek olan Türkiye vatandaşları için geçerliyken, bu kısımda bahsedilen durumda ise Türkiye'ye seyahat edecek Macaristan vatandaşları için yapılan seyahat sağlık sigortası söz konusudur. Benzer olmasının temel sebebi, seyahat sağlık sigortasının, seyahat eden kişiyi pek çok açıdan güvence altına almasıdır. Seyahat eden kişi için seyahat esnasında herhangi bir hastalık ya da yaralanma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda seyahat edilen ülkenin sağlık harcamaları maliyetli olsa dahi kişi ödeme yapmadan sigorta kapsamında muayene ya da tedavi olabilmektedir.

Macaristan vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapacağı turistik Türkiye seyahatinde vize uygulamasına tabii değildir. Dolayısıyla Türkiye'ye turistik amaçlı seyahat edecek Macaristan vatandaşlarının vize başvurusu yapmasına gerek yoktur. Yalnızca özel gerekçeler ile seyahat edilecekse, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrenim ya da çalışma gibi amaçlarla yapılacak Türkiye seyahatlerinde Macaristan vatandaşlarının amaçlarına uygun aldıkları bir vize ile Türkiye'ye giriş yapmaları gerekmektedir. Macaristan vatandaşlarına Türkiye vizesi seyahat sigortası yapılırken sigortanın seyahat süresinden daha kısa olmamasına dikkat edilmelidir. Seyahat boyunca geçerli bir sigorta olması açısında poliçe, seyahat süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Macaristan Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Macaristan seyahat sağlık sigortası düzenlenirken konsolosluk şartları esas alınmaktadır. Bu sebeple bazı hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri teminatı ve bir diğeri ise sigorta süredir. Macaristan seyahat sigortasının 30.000 Euro teminatlı sigorta olması gerekmektedir. Bu durum yalnızca Macaristan için değil diğer tüm Schengen ülkeleri için geçerlidir. Dolayısıyla Macaristan seyahati için satın alınan sigorta, belirtilen tarih aralığı boyunca seyahat edilecek diğer Schengen ülkelerinde de kullanılabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise seyahat sağlık sigortasının süresi olmalıdır. Seyahat sağlık sigortasının tüm seyahati kapsamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası süresinin belirlenmesine ilişkin detaylı açıklamaya yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası düzenlenirken, kişinin ve seyahat edecek diğer yolcuların adına düzenlenmesi gerekmektedir. 0 ile 75 yaş aralığında bulunan tüm yolculara seyahat sağlık sigortasının düzenlenmesi gerekmektedir. Öncelikle kişilerin seyahat planı ve kimlik bilgilerinin girişi yapılmaktadır. Ardından seyahat planına ve konsolosluk gerekliliklerine uygun olarak düzenlenen sigortanın ödemesi gerçekleştirilir. Son olarak kişi ve varsa seyahat eden diğer kişiler adına poliçeler hazırlanmaktadır. Poliçe sigorta şirketinin antetli kağıdına çıktı alındıktan sonra ıslak imza ve kaşeli olarak başvuru dosyaları ile birlikte ibraz edilmelidir.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

Macaristan seyahat sağlık sigortası süresinin belirlenmesinde ölçüt seyahat süresidir. Seyahate çıkmadan önce yaptırılacak sigortanın en az seyahat süresi kadar olması gerekmektedir. Seyahat süresini tam olarak kapsamayan sigortalar geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple, sigorta düzenlenirken en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi sigortanın tarih aralığıdır. Konsolosluğa beyan edilen seyahat tarihlerinden bir gün önce başlaması ve dönüş tarihi itibariyle bir gün sonra bitmesi yeterli olacaktır.

Konsolosluğa ibraz edilen evrakların sahte olmaması diğer tüm bilgi, belge ve beyanlar ile tutarlı olması gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru formu, vize talep dilekçesi, uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu gibi belgelerin seyahat sağlık sigortası ile aynı tarihleri işaret etmesi gerekmektedir. Fakat bu durum yalnızca seyahat süresi kadar sigorta yaptırıldığı anlamını taşımamaktadır. Sık sık seyahat eden kişiler için ya da yakın tarihli başka seyahat planlayan kişiler için tüm seyahatleri kapsayan uzun dönem bir sigorta da düzenlenebilir. Bu durumda kişinin her seyahatinde ayrı sigortalar yaptırmasına gerek yoktur. Bu sayede vakit kaybı ve evrak fazlalığını da önlenmiş olur.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Macaristan seyahat sağlık sigortası hizmeti veren sigorta şirketleri bulunsa da kişi adına düzenlenen poliçenin konsolosluk şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Konsolosluklar zaman zaman evrak listesinde yer alan belgelerde güncellemeler yapmaktadır. Bu sebeple seyahat sağlık sigortası için yapılan düzenlemeleri güncel olarak takip eden ve vize süreçlerine hakim olan bir uzman ile görüşülmesi başvurunun aksamaması adına kişi için yararlı olacaktır. Vize Merkezi uzmanları aracılığıyla yapılan seyahat sağlık sigortası, Macaristan Konsolosluğu'nun güncel gereklilikleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Vize başvuru evrakları arasında en önemli belgelerden biri poliçedir. Bu sebeple poliçenin konsolosluk şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Genellikle elle düzenlenen poliçeler kabul edilmemektedir. Genelde sigorta şirketinin antetli kağıdına çıktı alınan poliçenin ıslak imzalı ve kaşeli olması beklenir. Bu durumun yerine zamanla başka düzenlemelerin gelme olasılığı da bulunmaktadır. Bu sebeple konsolosluk şartlarını güncel olarak takip eden birinden yardım alınmasında fayda vardır. Macaristan seyahat sağlık sigortası teminatları ve seyahat sağlık sigortası fiyatları gibi konularda bilgi almak için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Macaristan Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Macaristan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası ve Türk vatandaşlarının Macaristan seyahatlerinde düzenlenen Macaristan seyahat sağlık sigortası temelde aynı işlevleri görmektedir. Seyahat sağlık sigortasının ana teminatları, kişinin seyahat esnasında sağlık ve güvenliğini güvence altına almaktır. Bu kapsamda karşılaşılabilecek çeşitli olumsuzluklar karşısında gerekli masrafların karşılanmasına yönelik teminatlar içerir. Ana teminatlar genellikle bir hastalık, yaralanma, vefat ya da kaza gibi durumlar gibi can sağlığına ilişkin çerçevede düzenlenmiş olsa da bazı ek teminatlar ile kişinin seyahatini güvence altına alması da mümkündür. Örneğin, kişi talebi ile bagaj kaybolması, pasaport kaybolması, seyahatin iptal edilmesi, seyahatin yarıda kesilmesi ya da bagajın geç teslim edilmesi halinde oluşan masrafların karşılanmasına yönelik ek teminatlar da poliçede düzenlenebilir.

Tüm bunların yanı sıra, seyahat sağlık sigortasının vize başvurusu esnasında bir gereklilik olduğunu belirtmek gerekmektedir. Seyahat sigortası olmayan başvurular geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple Macaristan'a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının muhakkak seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Schengen'e üye ülkeler ortak bir vize kullanmaktadır. Macaristan'a seyahat için alınan vizenin belli koşullara uyulması halinde diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olması gibi, Macaristan seyahat sigortası da geçerli olacaktır. Macaristan seyahat sağlık sigortası İsveç, Slovenya, İsviçre, Letonya, Portekiz, Polonya, Danimarka, Slovakya, Malta, Norveç, Lüksemburg, Hollanda, Litvanya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Almanya, İtalya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Lihtenştayn, Estonya, Belçika, Avusturya ve İspanya gibi ülkelerde de geçerlidir.

Sigorta ana teminatları yukarıda bahsedildiği gibi genel ve acil sağlık durumlarında devreye girmektedir. Buna göre, sigortalı kişinin seyahat anında vefat etmesi halinde oluşan giderler, seyahati esnasında yaralanması, hastalanması, sakatlanması ya da kaza geçirmesi halinde oluşan masrafların karşılanmasına yönelik teminatlar içermektedir. Sigortası olan kişinin, seyahat esnasında yakın aile bireylerinden birinin vefat etmesi halinde kişinin ülkeye dönerken yaptığı yol ve diğer masrafları sigorta kapsamında karşılanır. Aynı şekilde sigortalı kişinin vefat etmesi halinde, cenazenin ülkeye nakil ve defin işlemlerinden, cenazeye eşlik edecek olan kişinin yol masraflarına kadar sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Sigortası olan kişinin seyahat esnasında acil ilaç giderleri, hastalık ya da yaralanma halinde gerekli muayene, tedavi ve sağlık merkezine nakil işlemleri de sigorta kapsamında karşılanan ana teminatlar arasında yer almaktadır.

Macaristan Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Macaristan seyahat sağlık sigortası planlanan seyahatten ve vize başvurusundan önce yapılmalıdır. Seyahat sağlık sigortası Macaristan vizesi almak için şarttır. Bu sebeple kişinin başvurudan önce diğer başvuru evrakları ile poliçeyi hazır olarak bulundurması gerekmektedir. Başvurudan önce konsolosluk güncel evrak listesi ile hazırlanan evrakların kontrolü muhakkak yapılmalıdır. Vize başvurusu hakkında bilgi sahibi olmayan kişileri muhakkak deneyimli birinden yardım alması gerekmektedir. Gözden kaçan herhangi bir durum karşısında; eksik evrakla başvuru yapılması, güncel olmayan, sahte ya da hatalı evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda kişi zaman kaybı yaşamış olacağı gibi, evrakları tekrar hazırlaması için tekrar uğraşması gerekecektir. Bu gibi aksaklıkların yaşanmaması adına vize süreçlerine hakim deneyimli biri ile görüşülmesinde yarar vardır.

Macaristan seyahat sağlık sigortasının seyahat eden herkes için düzenlenmesi gerekmektedir. 0 ile 75 yaş aralığında bulunan tüm yolcuların seyahat sağlık sigortası bulunmalıdır. Dolayısıyla kişi ile seyahat edecek aile üyesi ya da başka birileri varsa vize başvurusundan önce onların adına da poliçe düzenlenmesi gerekmektedir.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Macaristan seyahat sağlık sigortası ücretleri çeşitli durumlara göre değişiklik göstermektedir. Seyahat süresinin uzunluğu, kişinin ek teminat talebinde bulunup bulunmaması gibi durumlar sigorta ücretlerinin değişiklik göstermesine sebep olur. Tüm bunların yanı sıra gidilecek ülke ya da ülkelere göre de sigorta ücreti değişiklik göstermektedir. Fakat Macaristan dahil diğer tüm Schengen ülkeleri için istenen sigorta, aynı tür sigortadır. Schengen ülke konsoloslukları tarafından gerekli görülen 30.000 Euro teminatlı sigorta, seyahatin diğer ülkelere olması halinde değişiklik gösterebilir. Örneğin; Japonya, Kanada ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde geçerli bir seyahat sağlık sigortası satın alınmak istenirse, 50.000 USD teminatlı sigorta yapılması gerekmektedir.

Bunun dışında seyahat sigortası fiyatları belirlenirken büyük ölçüde seyahat süresinden etkilenmektedir. Seyahat süresi arttıkça sigorta ücretleri de artış gösterecektir. Bundan dolayı net bir sigorta ücretinden bahsetmek mümkün değildir. Vize başvurularında gereken sigorta ücretleri genellikle çok maliyetli sigortalar değildir. Bununla birlikte sık seyahat eden kişiler için her seferinde kısa süreli birden çok sigorta düzenlemesinin yerine, tek bir uzun dönem sigortanın düzenlenmesi daha avantajlı olacaktır. Bu şekilde düzenlenen Macaristan seyahat sağlık sigortası nakit kaybının yanı sıra vakit kaybının da önüne ge

Seyahat sağlık sigortası olası bir hastalık, yaralanma ya da kaza anında kişinin sağlığını güvence altına alan önemli bir uygulamadır. Bu sebeple vize muafiyeti olan kişilerin de seyahat sağlık sigortasından faydalanmaları gerekir. Bazen hafif bir baş ağrısı ya da diş ağrısı bile seyahati olumsuz etkilemek için yeterli olur. Bu gibi durumlarda seyahat esnasında kişinin bütçesinin etkilenmemesi adına seyahat sağlık sigortası teminatları son derece önemlidir. Muayene, tedavi, sağlık merkezine nakil işlemleri, acil ilaç giderleri gibi tüm bu sağlık hizmetlerinin karşılanması karşılığında seyahat sağlık sigortası için ödenen ücret oldukça cüzi miktardadır.

Macaristan Covid 19 Seyahat Sigortası

Macaristan Covid 19 seyahat sigortası Macaristan seyahatinden önce yapılan seyahat sigortası türleri arasında yer alır. Poliçede koronavirüs teminatı bulunmasından dolayı pandemi sürecinde güvenle seyahat edebilmeyi sağlamaktadır. Söz konusu teminat, seyahati esnasında COVID 19 tespit edilen kişinin sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlenmiştir. Bu süreçte pek çok alanda alınan önlemler söz konusudur. Bu doğrultuda ise çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sigortacılıkta ise Kovid-19 teminatlı Macaristan yurtdışı seyahat sağlık sigortası gibi ürünlere daha çok yer verilmiştir.

Tüm dünyayı etkileyen salgın karşısında, seyahat ederken birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir. Kişisel ve toplumsal alanda temizlik, sosyal mesafe gibi önlemlere rağmen devam eden koronavirüs riskine karşı sigorta yaptırılması gerekmektedir. Koronavirüs teminatı olan bir sigorta ile seyahat etmek bu hususta alınabilecek en büyük önlemlerden biridir. Böylelikle kişi kendi bütçesini ve sağlığını korumakla kalmayacak, diğer insanların güvenliğini de sağlamış olacaktır. Bu durum, sigortada yer alan teminatlara bakıldığında daha açık bir şekilde görülmektedir.

Bu anlamda Macaristan Covid 19 seyahat sigortası avantajlarından biri de teminatların yalnızca teşhis konması ve tedavi süreçlerini kapsamıyor oluşudur. Karantinaya alınan kişinin gerekli tüm konaklama ya da diğer ihtiyaçları, sağlık merkezine nakli ya da ülkesine nakli sigortada temin edilmiştir. Dolayısıyla, olası bir hastalık durumunda Koronavirüse özel Macaristan yurtdışı seyahat sigortası sunduğu ayrıcalıklar ile hastalığın önüne geçmiş, karantina sürecinde dahil kişiye destek olarak kişisel ve toplumsal güvenliği sağlamış olacaktır. Sigortada yer alan teminatları aşağıdaki gibi listelemek mümkündür;

  • Seyahat esnasında COVID-19 şüphesi taşıyan kişiye teşhis konabilmesi için gerekli muayene ve testlerin karşılanması,
  • Seyahat esnasında COVID-19 tespit edilen kişinin ayakta ya da yatarak tedavisinin karşılanması,
  • Seyahat esnasında COVID-19 tespit edilen ve karantinaya alınan kişinin otel ve benzeri konaklama masraflarının, giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Koronavirüse özel Macaristan seyahat sigortası kapsamında tedavisini tamamlamış kişinin ülkesine nakli,
  • Acil müdahale edilmesi gereken bir durum karşısında sağlık merkezine nakli sigorta kapsamındadır.

Sigortalı ihtiyaç duyduğu her an tıbbi danışmanlık hizmeti alma hakkı bulunmaktadır.