Macaristan Turistik Vize Hakkında

Macaristan Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar


Pasaport

Macaristan Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak pasaportun geçerliliği olabilmesi için sahip olması gereken özellikler; vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik süresi; pasaport verilerinin okunaksız, fotoğrafın net ve tahrip olmamış ve vize etiketinin basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının olması gerekmektedir.


Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu   

Macaristan Turistik Schengen Vizesine başvuru için  Online Vize Başvuru Formu;  Macaristan Konsolosluğu’nun resmi web sitesi üzerinden vize formu indirilmek suretiyle doldurulur. Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde yanıtlanmalıdır. Macaristan Turistik Vize müracaatı için belirtilen diğer gerekli evraklarla beraber sunulması önemlidir. Macaristan Turistik vize başvuru formunda verilen bilgiler gerçeği yansıtmalı ve diğer başvuru evraklarındaki bilgilerle çelişkili olmamalıdır. 


Biyometrik Fotoğraf

Macaristan Turistik Schengen Vizesi için başvuru sahibine ait Biometrik Fotoğraf; 2 adet, 3,5 x 4,5 cm ebatlarında; son 6 ay içinde çekilmiş; arka fonu beyaz ve başvuru sahibinin pasaportunda daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kulllanılmamış olması gerekmektedir.


Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler 

Macaristan Turistik Schengen Vize müracaatında bulunacak şahsın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan’a seyahat edecek kişinin masraflarının teminatı olacak bakiyenin, kişi/şirket hesabında olmasını şart koşar. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü sunulmalıdır. Banka yetkilisinin ıslak imza ve kaşesi ile birlikte Bankanın imza sirküleri de ekte hazır bulunmalıdır.

Macaristan Turistik Vize başvurusunda bulunacak şahsın emekli olması halinde; son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü, şahıs banka hesap dökümü ile birlikte sunulmalıdır. 

Macaristan Turistik Vizesi için başvuru sahibinin adına tapu ve ek gelirler var olması halinde; Türkiye veya Avrupa’da sahip olduğu gayrimenkullerin resmi belgeler (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri vb) fotokopileri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi    

Macaristan Konsolosluğu veya Macaristan Büyükelçiliği’ne Macaristan’a seyahat nedenlerini ve vize talebini bildiren bir Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketin yetkili kişisi tarafından, antetli kağıda, Macaristan Konsolosluğu’na hitaben bir dilekçe hazırlanmalı ve  yetkili kişi tarafından imza ve kaşelenmelidir. Dilekçenin içeriği; başvuru sahibinin işyerindeki görevi, maaş bilgisi, seyahatin kim tarafından finanse edileceği, seyahat nedeniyle izinli olduğu tarihler ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt eder şekilde hazırlanmalıdır.

Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.

Kişi Öğrenci İse; seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla Macaristan’a seyahat ediyorsa Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi ile birlikte noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname)  ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir.  

Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır. Evlenme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmelidir.


Macaristan Vizesi Mesleki Belgeler

Macaristan Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü, İşveren Mektubu ve/veya İzin Yazısı.

Kişi Çiftçi ise;  
Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 
 
Kişi Öğrenci ise; 
Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi Yabancı Uyruklu Vatandaş ise; 
T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi– Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. 

Kişi Emekli ise;

Emeklilik Kartının önlü-arkalı fotokopisi

Macaristan Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu/sahibi olduğu şirkete ait sunması gereken belgeler

Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı/ Faaliyet Belgesi – Macaristan Turistik Vize müracaatında bulunacak kişinin ilk schengen vize başvurusu ise; son 3 yıl içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Belgesinin aslı ibraz edilmelidir. 

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- Macaristan Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.


Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Macaristan Turistik Vize başvuru sahibinin Macaristan seyahat tarihlerini içeren ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgileri; gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. 

Macaristan Konsolosluğu/Elçiliği, vize başvuru sahibinin Macaristan’a turistik seyahatini tur organizasyonu dışında münferit olarak planlanması halinde; otel konaklama bedelinin tümünün ödendiğine dair konfirmasyon belgesini talep etmektedir. 


Macaristan Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler

Macaristan Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içermeli: 

Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Macaristan’a seyahat gerçekleştirecek olması halinde; hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde; kişinin Macaristan’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Macaristan'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu. 

ÖNEMLİ: Macaristan Turistik Vize müracaatında bulunan kişinin Macaristan seyahatinin devamında diğer schengen ülkelerinin ziyareti sözkonusu ise; her bir üye ülke için geçerli ulaşım ve konaklama rezervasyon bilgilerinin paylaşılması gereklidir. Ayrıca bankada bu seyahatin maddi teminatının karşılığı olan bakiyenin ibrazı zorunludur.  

 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ: Ankara Macaristan Büyükelçiliği/İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu, vize talepleri ile ilgili karara varmadan önce gerekli görmesi halinde başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma veya ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. 


Macaristan Turistik Vizesi ile ilgili Uyarılar

 

SGK Hizmet Dökümü: Macaristan Turistik vizesi başvurusunda sunulacak SGK Hizmet Dökümü belgesi (SGK kurumlarından alınmış) orijinal ve barkotlu olmalıdır. 

 

Masraf yazısı: Macaristan Turistik Vizesi için başvuruda bulunan kişilerin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılanıyorsa, masrafları karşılayan kişi Macaristan Turistik vizesi ile ilgili masrafların kendisi tarafından karşılandığını “Masraf yazısı” ile beyan etmelidir.  Masrafları karşılayan kişinin çalışma ve gelir evrakları ayrıca dosyaya eklenmesi gerekiyor.

 

Banka hesabı: Macaristan Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişiler banka hesapları ile ilgili belgelerinin orijinallerini ibraz etmelidir. 

Macaristan Vizesi Vip işlem süresi

Macaristan Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerin acil seyahat etme talebini karşılamak amacıyla uygulanan VIP işlemlerinin süresi Macaristan Konsolosluğu gerek gördüğü takdirde uzayabilmektedir. Macaristan Konsolosluğu’nun, Macaristan Turistik Vizesi için VIP başvuru yapan kişilerle ilgili incelemesi gereken bir durum oluşması durumunda kişinin seyahatine yeterli süre var ise, işlem süresini uzatma hakkına sahiptir. 


Ara seyahatler

Macaristan Turistik Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Macaristan Turistik Vize işlemleri devam ettiği süreç içerinde başka bir seyahate gideceklerse, Macaristan vizesi başvurusunda bulundukları esnada ara seyahatlerine dair dilekçe ve ara uçuşu gösterir bilet/rezervasyon belgelerini ibraz etmelidir. İşlemler Macaristan Konsolosluğu’nun inisiyatifinde olduğundan başvuru esnasında ara seyahatlerini beyan etmeyen kişilerin sonradan Macaristan Turistik Vizesi işlemlerine müdahalede bulunma şansı yoktur. 


Macaristan Turistik Vizesi Red ve İtiraz 

Macaristan Turistik Vizesi başvuruları bazı durumlarda konsolosluk tarafından reddedilmektedir. Macaristan Turistik Vizesi başvurusu reddedilen kişiler, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir. Red kararına itiraz etmek isteyen kişiler, itiraz için gerekli belgeler ile Macarca ya da İngilizce yazılmış itiraz dilekçelerini hazırlayarak konsolosluğa şahsen başvurmalıdır. Macaristan vizesi red kararlarına yönelik itirazlara ilişkin başvurular hafta içi her gün 09:00- 11:00 saatleri arasında yapılabilir.

Macaristan Turistik Vizesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Macaristan turistik vizesi ne kadar sürede çıkar?

Macaristan turistik vizesi sonuçlanma süreleri ortalama 15 iş günüdür. Ancak, vize işlemleri sırasında Macaristan Konsolosluğunun yoğun olması ve ek evrak istemesi gibi özel bir durumla karşılaşmanız halinde işlem süresi uzayabilir.

Macaristan turistik vize ücreti nedir?

Macaristan turistik vize için ödemeniz gereken ücret başvuru türünüze ve vize başvuru tarihine göre değişmektedir. Macaristan Konsolosluğunun belirttiği vize ücreti normal ya da ekspres olarak yapılan başvuru şekline göre değişmekte olup vize ücretini belirli sürelerde gücelleyebilmektedir. 

Macaristan vizesi Schengen vizesi midir?

Macaristan vizesi Schengen vizesidir. Dolayısıyla Macaristan'a giriş yaptıktan sonra Schengen ülkesi diğer ülkelere de turistik olarak seyahat etme hakkınız vardır. Ancak, seyahat süresince pasaportunuz yanınızda olmalıdır.

Macaristan turistik vize için seyahat sağlık sigortası gerekli midir?

Evet, Macaristan turistik vize için seyahat sağlık sigortası gereklidir. Seyahat sigortası 30.000 euro değerinde olmalı ve bütün Schengen alanını kapsamalıdır. 

Vize reddi aldım, yeniden başvuru yapabilir miyim?

Macaristan vize başvurunuz ret ile sonuçlanırsa itiraz etme hakkınız olmakla birlikte yeniden başvuru yapabilirsiniz. Ancak, yeniden başvuru yapmanız durmunda yeniden ret ile de karşılaşabilirniz. Konsolosuğun sizden istediği evrakları eksiksiz olarak getirmeye çalışınız. 

Macaristan turistik vize için ekspres vize uygulaması var mı?

Evet, Macaristan turistik vize için ekspres vize uygulaması vardır. Ek ücret ödemeniz karşılığında Macaristan vize işlemlerinizi daha kısa sürmektedir. Özel bir durumla karşılaşmamanız halinde konsolosluk vize işlemlerinizi 48 saatte sonuçlandırmaktadır.

Yeşil pasaport sahipleri Macaristan'a turistik seyahatler için vize almalı mı?

Yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içinde 90 günü geçmeyen turistik seyahatler için vize almalarına gerek yoktur. Bu süreyi aşan seyahatler içinse vize almalıdırlar.

Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. Macaristan Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Ziyaret ettiğiniz macaristankonsoloslugu.com web sitesi, konsolosluk veya büyükelçiliğin resmi sitesi olmayıp içindeki resmi bilgileri içermemektedir. Bu site vize uzmanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak insanların yararına yönelik hazırlamıştır. Knight SP ise Google optimizasyonu metodlarını kullanarak farklı alan adlarını alan bir şirket olup bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için reklam vererek stratejik ortaklık yapmaktadır. Bu sitede doğru olmayan bilgileri gördüğünüzde bunları bildirmek veya güncellemek için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. 

İzmir'den Macaristan turistik vizesi için nasıl başvurabilirim?

İzmir'de yaşayan kişilerin vize işlemleri, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğun görev bölgesine girmektedir. İzmir'de yaşayan vatandaşların vize başvuruları Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılmaktadır.

Macaristan turistik vize için pasaport süresi en az ne kadar olmalıdır?

Macaristan turistik vize için pasaport geçerlilik süresi seyahat sonrası 3 ay veya 6 ay olup bu süre konsolosluk tarafından başvuru sahibinin durumuna göre düzenlenmiştir. Durumunuza göre istenen pasaportun geçerlilik süresi hakkında bilgi edininiz. Pasaportunuz Macaristan Konsolosluğu tarafından belirtilen kriteri karşılamıyorsa pasaportunuzu yenilemelisiniz.

 

Macaristan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: isztambul.mfa.gov.hu