Macaristan Vatandaşlık Şartları

Macaristan yasal olarak belli bir ikamet eden oturum izni sahipleri statülerine bağlı olarak bir başvuru formu doldurarak Macaristan vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Macaristan vatandaşlığına uygunlukla ilgili diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Macaristan vatandaşlığı için başvurular ikamet edilen bölgedeki Sicil Memurluğuna şahsen yapılmalıdır. Türkiye’den başvuruda bulunacak olanların Macaristan vatandaşlığı başvuru formunu Türkiye’deki Macaristan Konsolosluğuna sunmaları gerekmektedir.

Macaristan Vatandaşlık şartları ve gereken evraklar

 • Geçerli göçmenlik kartı
   
 • Temiz adli sicil
   
 • Yasal ve geçerli bir ikamet adresi
   
 • Anayasal prensiplerle ilgili sınav(Macaristan vatandaşlık sınavı); bu sınav Macarca yapılmaktadır.

Macaristan vatandaşlığı başvurusu

Macaristan’da 8 yıl sürekli oturum iznine sahip olarak ikamet ettiyseniz Macaristan vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda 8 yıllık bu süre daha da kısalmaktadır:

 • Macaristan’da doğmuş yabancı uyruklu bir kişi, 5 yıllık sürekli oturum izninin süresi dolduğunda vatandaşlık için başvuruda bulunabilir.
   
 • Macar vatandaşı ile evliyseniz ve/veya Macar vatandaşı bir çocuğun ebeveyni iseniz ülkede 3 yıl sürekli oturum izniyle ikamet ettikten sonra Macaristan vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.
   
 • Aile köklerinizde Macar uyruğu varsa ve atalarınızın Macaristan vatandaşı olduğunu ispat etmeniz gerekir. Bu durumda Göçmen Kartını aldıktan sonra Macaristan’daki ilgili makamlara Macaristan vatandaşlığı için müracaat edebilirsiniz.
   
 • Macaristan Başkanı vatandaşlık belgesini veya ülkeye iade belgesini imzalayarak onaylar. Bu belge Macaristan vatandaşlığının kazanımına dair yasal doküman özelliği taşır. Vatandaşlığa başvurusu sürecinin sonunda başvuru sahibi vatandaşlık yemini eder ve Macaristan vatandaşlığına yasal olarak kabul edilmiş olur.

 

Macaristan vatandaşlığı ile ilgili önemli hususlar

Macaristan vatandaşlık başvuru formları sadece Macarca olarak hazırlanmıştır. Diğer dillerde doldurulan formlar kabul edilmemektedir.  

Doğumla birlikte organik olarak gelen vatandaşlıkta, ebeveynleri Macaristan vatandaşı olanlar Macar vatandaşı olarak kabul edilirler. 1957’den önce doğan çocuklar ancak babaları Macaristan vatandaşı ise vatandaş olabilirler ancak o tarihten itibaren Macar bir anneden doğanlar vatandaşlıklarını kendi çocuklarına geçirebilirler.

Avrupa’da sınırların ve vatandaşlık kavramının tarihsel değişimlerinden dolayı belirli bir şahsın vatandaşlığının değerlendirilip incelenmesi oldukça karışık bir konu olduğundan, bu iş Budapeşte’de bulunan Macaristan İçişleri Bakanlığının vatandaşlık Departmanı tarafından bizzat özel olarak ele alınır ve diğer ülkelerden yapılan başvurularda Macaristan Konsolosluğu veya Macaristan Başkonsolosluğu başvuru sahibinin evraklarını ve başvurusunu bu kuruma gönderir ve iletir.

Bir kişinin Macaristan vatandaşlığının şüphe götürmez şekilde onaylayan 3 belgeden (geçerli bir pasaport, geçerli Macaristan kimlik kartı veya maksimum bir yıllık Vatandaşlık Sertifikası) hiç birisine sahip olmayan Macaristan kökenli bütün başvuru sahipleri veya 1 Ocak 1972’den önce Macaristan’dan ayrılanlar ve o tarihten sonra Macaristan pasaportuna sahip olmayanlar ilgili formu doldurarak vatandaşlık durumlarının kontrolünü yapmalıdırlar.

Vatandaşlık Formuyla beraber sunulacak belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibinin orijinal doğum belgesi (eğer orijinali Macarca değilse tercümesi yapılmış olmalıdır)
   
 • Eski eşin evlilik durumunu gösteren belge (Evlilik cüzdanı veya boşanma kararı veya ölüm belgesi)
   
 • Evlilik belgesinin ancak tescilli fotokopisi kabul edilmektedir.
   
 • Başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdanı
   
 • Başvuru sahibi ve başvuru sahibinin ana babasının geçerli veya süresi dolmuş Macaristan pasaportları kimlik kartları ve askerlik durumunu gösteren belgeler

 

Macaristan Vatandaşlığı - Evlilik ve Doğum kayıtları

*Başvuru sahibinin ebeveynler Macaristan dışında evlilik yapmışlarsa, bu evlilik kaydı için Macaristan’da bir form doldurulmalıdır. Bu formla birlikte evli tarafların Macaristan vatandaşı olduklarını ispat eden belgeler de sunulmalıdır.  Bu belgeler; Macaristan pasaportu, Kimlik kartı ve Vatandaşlık Belgesidir. Eğer Macaristan uyruklu ebeveynlerin bu çeşit geçerli dokümanları yok ise, kendileri tarafından bir vatandaşlık formu doldurulması gerekmektedir.

*Macaristan vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin anne ve babası doğum sırasında evli değilse, özel bir bildirim olan “babalık kabul” belgesinin ayrıca doldurulması ve Konsolosluğun huzurunda bizzat imzalanması gerekmektedir. Bu şekilde çocuğun yasal vasisi oldukları kabul edilmiş olur. Macaristan vatandaşlık başvurusunda buluna şahıs 18 yaşından büyük ise o da bu formu doldurmakla mükelleftir. 

*Ebeveynler başvurudan önce evliliği sonlandırdı ise, boşanma durumuna da kayıtlara geçirilmelidir. Boşanma ile ilgili mahkeme kararı Macarca tercümesi ile sunulmalıdır.

*Eğer Macaristan vatandaşı ebeveynler vefat ettiyse, Vefat Belgesi de macarca tercümesi ile sunulmalıdır.

*Eğer bir kişinin soyadı evlilikten dolayı Macaristan’dan ayrıldıktan sonra değiştiyse, Macaristan’da bu evliliğin kaydı, kadın için soyisim değişikliğini geçerli kılar.

*Başvuru formları ve gerekiyorsa bazı belgeler başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Eğer başvuru sahibi başvurusunu Konsolosluğa şahsen yapmadıysa, imzası Konsolosluğun çalıştığı noter tarafından teyit edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

Macaristan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi Değildir!