Macaristan Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni

Macaristan’a çalışma amacıyla gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Macaristan çalışma izni almaları gerekmektedir. 1 Ocak 2009’dan itibaren Avrupa Birliği vatandaşlarının Macaristan’da çalışma izni alma yükümlülükleri kaldırılmıştır. Ayrıca eşi Macaristan vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler de Macaristan çalışma izni prosedüründen muaf tutulmaktadır.

Macaristan çalışma izni prosedürü normal şartlarda Macaristan’da yabancı uyruklu kişiyi işyerinde istihdam edecek işverenin yaptığı çalışma izni başvurusu üzerinden gerçekleşmektedir. İşveren Macaristan’da çalışma izni için gereken bürokratik işlemleri yapmakla yükümlüdür ve ayrıca işe alacağı ve iş sözleşmesi yaptığı kişinin işle ilgili yetenek ve yeterliliğini ispat eden belgeleri ve sağlık belgesini Macaristan’daki göçmenlik ofisinin ve yetkililerinin dikkatine sunmak zorundadır.

Macaristan Çalışma İzni Süreci

Macaristan çalışma izni başvuru ve alma süreci aşağıdaki koşullar yerine getirildiği taktirde 25 gün içinde sonuçlanır. 

 1. İlk olarak Macaristan’daki şirketin iş gücü talebi doğduktan sonra çalışan arayan firma Macaristan İşçi Bürosuna 15 günlük bir iş ilanı verir. Bu 15 günlük süre işsiz Macaristan vatandaşlarına bir fırsat tanımak amacıyla verilen süredir.
   
 2. 15 gün geçtikten sonra işveren, yabancı uyruklu çalışan için çalışma izni başvurusunda bulunur. İşverenin yaptığı bu başvuru, çalışma izni koşullarının gerektirdiği şekilde yapıldığında 10 ila 15 günden sonra sonuçlanır.
   
 3. Çalışma izni belgesi verildikten sonra Macaristan’da çalışacak olan kişi Türkiye’deki veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki Macaristan Konsolosluğuna veya Macaristan Başkonsolosluğuna çalışma izni için şahsen başvuruda bulunur.
   

Çalışma izni belgesi ve çalışma izni vizesi 2 yıl süreli olarak verilir. Her iki doküman da, çalışan Macaristan’daki kalış süresini uzatmak istediğinde yenilenmelidir ve başvuru koşullarını yerine getirilmelidir.

Macaristan Çalışma Vizesi Başvurusu için gereken belgeler

Macaristan’da yabancı uyruklu işçi çalıştıracak işverenin, işçiye çalışma izni alması için aşağıdaki destekleyici evrakları da Macaristan İş ve İşçi Bulmna Kurumuna sunması gerekir

 • İşle ilgili eğitim sertifikaları (Macarcaya çevrilmiş olmalıdır)
   
 • Sağlık muayenesi belgesi
   
 • Bütün belgelerin teslim edildikten sonra 10 ila 15 gün içinde çalışma izni belgesi verilir.

İşveren üzerine düşen görevleri yapıp başvuruyu Macaristan’da prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirdikten sonra, Macaristan’da çalışacak olan Türiye Cumhuriyet vatandaşı Macaristan’da uzun süreli kalmasını sağlayacak D tipi vize başvurusunda bulunarak oturma izni başvurusunda bulunmalıdır. Çalışan, ikamet ettiği bölgenin sorumluluğundaki Macaristan Konsolosluğuna aşağıdaki evraklarla D tipi vize başvurusu yapmakla yükümlüdür.

 • Çalışma izni (Bu belge Macaristan’daki işveren tarafından gönderilir)
   
 • İş sözleşmesi
   
 • Geçerli bir pasaport ve 2 adet fotoğraf
   
 • Macaristan’da kalınacak adresin bilgisi
   
 • Kendini ve varsa ailesini geçindirecek finansal kaynağa dair belgeler ve sağlık sigortası
   
 • Başvuru formu (Macaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliğinden alınabilir)
   
 • Başvuru sırasında Macaristan oturum ve çalışma vizesi (D tipi vize) harcı da ödenir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Konsolosluklardan alınabilir.

Serbest Meslek Sahiplerinin Macaristan Çalışma Vizesi Başvurusu

Macaristan’da çalışma izni almak isteyen serbest meslek sahipleri, mesleklerini icra edecekleri şehir veya bölgedeki Macaristan Göç ve Vatandaşlık Ofisine başvuruda bulunmalıdırlar. Macaristan çalışma izni başvurusu aşağıdaki evraklarla birlikte yapılmalıdır:

 • Özel Girişimci Kartı. Bu belge pasaport idaresi olarak da biline İdari ve Elektronik Kamu Hizmetleri Bürosunda alınmakta olup, bu büronun yerel şubelerinden alınmaktadır. Özel Girişimci Kartı, Macaristan’da kendi sermayesi ile tek başına işletme kuran kişilere verilir. Bu kart aynı zamanda kart sahibinin açtığı işin bütün ticari riskini de üstlendiğini gösterir.
   
 • Sağlık sigortası belgesi
   
 • Adres bildirim belgesi
   
 • Macaristan’daki finansal desteğin ispatını gösteren belge


Macaristan Göç ve Vatandaşlık Ofisi çalışma iznini verdikten sonra Macaristan’da ikamet edilecek bölgede oturum izni başvurusu yapılır. Serbest meslek sahipleri Macaristan çalışma izni başvuru sırasında aşağıdaki evrakları sunmaları gerekir.

 • Geçerli çalışma izni (İlk seferde genellikle 1 yıl sürelidir)
   
 • İş sözleşmesi
   
 • Adresi doğrulayan resmi belge
   
 • Macaristan’daki maddi (finansal) gücü ve desteği ispat eden belgeler (banka hesapları vb.)
   
 • İş planı (yeni kurulan firmalar için)
   
 • Ortaklık sözleşmesi
   
 • Ticari kayıt numarası
   
 • Mesleki eğitim sertifikaları
   
 • Beklenen yıllık gelir
   
 • Basitleştirilmiş yıllık rapor (eğer firma hali hazırda işler durumda ise bu raporun verilmesi gerekir)
   
 • Devreden borcun olmadığına dair belgeler (eğer firma hali hazırda işler durumda ise bu belgenin de sunulması gerekir)

   

 

 

 

 

 

Macaristan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi Değildir!